MORE NEWS

WORLD

รมต.ญี่ปุ่นลาออกหลังพูดว่าดีแล้วที่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นในโตเกียว
รัฐมนตรีญี่ปุ่นตัดสินใจลาออก หลังถูกวิจารณ์ที่พูดว่า ดีแล้วที่สึนามิเมื่อปี 2011 เกิดขึ้นที่เมืองทางภาคเหนือของญี่ปุ่น ไม่ใช่ในกรุงโตเกียว ล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอุมัติการลาออกแล้ว
TOP
NOW :